17 - Ocak - 2019( Perşembe )

1925 Yılı

1925 yılı önemli olayları , doğanlar, ölenler, önemli günler nelerdir? Türkiye'de neler oldu? Dünyada yaşanan olaylar nelerdir?

OLAYLAR
DOĞANLAR
ÖLENLER
1925 yılında olan olaylar.
Tarih
Açıklama

01-OCAK -1925
Amerikan astronom Edwin Hubble, samanyolu dışında başka galaksiler keşfettiğini açıkladı.
03-OCAK -1925
İtalya´da Benito Mussolini, bütün yetkileri elinde topladı.
16-OCAK -1925
Sovyetler Birliği´nde Lev Troçki, Savaş Komiserliği görevinden alındı.
21-OCAK -1925
Arnavutluk Cumhuriyeti ilan edildi.
23-OCAK -1925
Şili´de Hükümet bir askeri darbeyle devrildi.
28-OCAK -1925
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası İstanbul şubesi açıldı.
30-OCAK -1925
Türk hükümeti Piskopos VI. Constantine´in İstanbul dışına çıkarılmasını kararlaştırdı.
09-ŞUBAT -1925
Kurtuluş Savaşı komutanlarından Halit Paşa, Mecliste Ali Çetinkaya tarafından kaza kurşunuyla vurularak yaralandı ve 14 Şubat 1925’te hayatını kaybetti.
13-ŞUBAT -1925
Şeyh Sait İsyanı: Lozan Konferansı´nda çözümü Türkiye ile Birleşik Krallık´a bırakılan Musul konusunda Britanya ile sorun yaşandığı günlerde, Bingöl´ün Genç ilçesinde Şeyh Sait önderliğinde gerici ve ayrılıkçı bir hareket başladı. Ayaklanma Diyarbakır´a da sıçradı.
14-ŞUBAT -1925
TBMM´de 9 Şubat´ta vurulan Deli Halit Paşa öldü.
16-ŞUBAT -1925
Türkiye´de sivil ve askeri havacılığı desteklemek amacıyla, sonraları "Türk Hava Kurumu" adını alacak olan "Türk Tayyare Cemiyeti" kuruldu.
17-ŞUBAT -1925
Aşar Vergisi kaldırıldı. Basın, aşarın kaldırılmasını büyük bir devrim olarak sundu.
19-ŞUBAT -1925
Telsiz tesisi hakkındaki kanun çıktı. Türkiye´de radyonun kurulması TBMM´de kabul edildi.
21-ŞUBAT -1925
Ünlü Amerikan dergisi The New Yorker´ın ilk sayısı çıktı.
25-ŞUBAT -1925
Hıyanet-i Vataniye Kanunu´nda değişiklik yapıldı; Din politikaya aletedilemeyecek ve bu suç vatan hıyaneti sayılacak.
26-ŞUBAT -1925
Fransızların yönetiminde bulunan Tütün Rejisinin (tekelinin) 1 Mart 1925´ten itibaren lağvedildiğine ilişkin yasa TBMM´de kabul edildi.
03-MART -1925
Şeyh Said ayaklanmasının büyümesini önlemek için, Takrir-i Sükun Kanunu kabul edildi; İstiklal Mahkemeleri kuruldu.
04-MART -1925
Hükûmete olağanüstü yetkiler veren Takrir-i Sükun Kanunu TBMM´de kabul edildi.
06-MART -1925
Takriri Sükun Kanunu´na dayanılarak İstanbul´da 6 gazete ve dergi (Tevhidi Efkar, İstiklal, Son Telgraf, Aydınlık, Sebilülreşat ve Orak Çekiç) Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı.
07-MART -1925
Şeyh Said´in emrindeki 5000 kişilik bir kuvvet Diyarbakır´a saldırdı.
07-MART -1925
İstiklal Mahkemeleri üyeleri yapılan seçimlerle belirlendi. Denizli Milletvekili Mazhar Müfit Bey (Kansu) mahkeme başkanlığına, Karesi Milletvekili Süreyya Bey (Özgeevren) savcılığa getirildi. Urfa Milletvekili Ali Saip (Ursavaş) ve Kırşehir Milletvekili Lüfi Müfit beyler asil üyeliğe seçildi.
12-MART -1925
Çinli lider Sun Yat-sen öldü, yerine General Çan Kay Şek getirildi.
18-MART -1925
ABD´nin üç eyaletini (Missouri, Illinois, ve Indiana) etkileyen kasırgada 695 kişi öldü.
23-MART -1925
Sessiz sinema döneminin en pahalı filmi, (3.9 milyon dolar) "Ben Hur" gösterime girdi.
31-MART -1925
Şeyh Said İsyanı´nın olduğu bölgede, Divan-ı Harb´in verdiği idam cezalarının, onay gerektirmeden yerine getirilmesi hakkındaki kanun kabul edildi.
05-NİSAN -1925
Kahramanmaraş , İstiklal Madalyası aldı.
15-NİSAN -1925
Doğu´da isyan başlatan Şeyh Said yakalandı.
16-NİSAN -1925
Tanin gazetesi süresiz kapatıldı.
17-NİSAN -1925
Ankara - Yahşihan demiryolu hattı işletmeye açıldı.
25-NİSAN -1925
Mareşal Hindenburg, Almanya´nın halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu.
01-MAYIS -1925
Kıbrıs, Birleşik Krallık kolonisi oldu.
01-MAYIS -1925
Takrir-i Sükun Kanunu´yla her türlü gösteri ve yürüyüş yasaklanınca, 1 Mayıs da kitlesel olarak kutlanamaz hale geldi.
05-MAYIS -1925
Atatürk Orman Çiftliği´nin kuruluş çalışmalarına başlandı.
05-MAYIS -1925
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal´e suikast girişimi gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan Manok Manukyan idam edildi.
07-MAYIS -1925
Hüseyin Cahit Yalçın, Ankara İstiklal Mahkemesince Çorum´da müebbet sürgüne mahkum edildi.
12-MAYIS -1925
Japon İmparatorluğu´nda siyasi muhalefeti topluca bastırmak için Barış Koruma Kanunu adlı antikomünist yasa yürürlüğe girdi.
30-MAYIS -1925
30 Mayıs Olayı gerçekleşti ve bu olay o güne değin Çin´ de gerçekleşmiş olan en büyük yabancı karşıtı gösteri oldu.
03-HAZİRAN -1925
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Güncel Türkçesi: İlerici Cumhuriyet Partisi) , Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı.
12-HAZİRAN -1925
İstanbul Muallimler Cemiyeti kongresi yapıldı.
14-HAZİRAN -1925
Göztepe SK kuruldu.
14-HAZİRAN -1925
Türkiye Cumhuriyeti´nin ilk şeker fabrikası, Alpullu´da üretime başladı.
22-HAZİRAN -1925
20 Haziran´da İstanbul´da tutuklanan gazeteciler Doğu İstiklal Mahkemesi´nde yargılanmak üzere Diyarbakır´a gönderildi.
25-HAZİRAN -1925
Yunanistan´da, General Thedoros Pangalos bir darbeyle iktidarı ele geçirdi.
29-HAZİRAN -1925
Diyarbakır İstiklal Mahkemesi´nce idama mahkûm edilen Şeyh Said ile adamları idam edildi.
01-TEMMUZ -1925
İlk piyango, Türk Tayyare Cemiyeti Mektepleri yararına düzenlendi.
18-TEMMUZ -1925
Adolf Hitler, nasyonal sosyalist fikirlerini açıkladığı kişisel manifestosu Mein Kampf´ı (Kavgam) yayımladı.
21-TEMMUZ -1925
Tennessee´nin Dayton kentindeki bir lise biyoloji öğretmeni (John T. Scopes), evrim konusunu işlemekten suçlu bulundu ve 100 dolar para cezasına çarptırıldı.
05-AĞUSTOS -1925
Mustafa Kemal ile Latife Hanım boşandı.
08-AĞUSTOS -1925
ABD´de, siyah düşmanı Ku Klux Klan´ın ilk kongresi yapıldı.
14-AĞUSTOS -1925
Türkiye Cumhuriyeti´nin ilk posta pulları tedavüle çıkarıldı.
16-AĞUSTOS -1925
Charlie Chaplin´in "Altına Hücum" adlı filmi gösterime girdi.
23-AĞUSTOS -1925
Kastamonu´ya gelen Atatürk, Şapka ve Kıyafet Devrimi´ni başlattı.
23-AĞUSTOS -1925
Mustafa Kemal´in ilk heykeli, İstanbul Sarayburnu´na dikildi.
24-AĞUSTOS -1925
Kastamonu´ya gelen Atatürk, Şapka ve Kıyafet Devrimi´ni başlattı.
25-AĞUSTOS -1925
Mustafa Kemal Paşa, sivil elbisesi ve panama şapka ile İnebolu Türkocağı´nda ünlü şapka nutkunu verdi. Şapka giyilmesine ilişkin kanun da 25 Kasım 1925´te kabul edildi.
30-AĞUSTOS -1925
Mustafa Kemal Paşa, "Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat, tarikat-ı medeniyyedir" dedi.
01-EYLÜL -1925
I. Tıp Kongresi Ankara´da toplandı.
02-EYLÜL -1925
ABD´de zeplin düştü; 14 kişi öldü.
02-EYLÜL -1925
Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ve memurların şapka giymesine karar verildi.
25-EYLÜL -1925
İstanbul´da, tulumbacı teşkilatının yerine, modern motorlu itfaiye teşkilatı kuruldu.
05-EKİM -1925
İlk Cumhuriyet Altını İstanbulDarphanesinde basıldı ve Mustafa Kemal Paşa´ya gönderildi.
12-EKİM -1925
Mustafa Kemal, İzmir´de manevraları izledikten sonra ordunun Türk topraklarını savunmaya hazır olduğunu söyledi.
14-EKİM -1925
Türkiye´de ilk betonarme köprü, Menderes Nehri üzerinde yapıldı.
05-KASIM -1925
Benito Mussolini sol partilerin tümünü kapattı.
05-KASIM -1925
Ankara Hukuk Fakültesi, Atatürk tarafından açıldı.
13-KASIM -1925
Sürrealistlerin ilk sergisi, Paris Galerie Pierre´de gece yarısı saatlerinde ziyarete açıldı.
14-KASIM -1925
Sivas´ta bazı kişiler şapka inkılabına karşı duvarlara yazılar astı. İmamzade Mehmet Necati, bu nedenle idama mahkûm oldu.
22-KASIM -1925
Şapka devrimine karşı gösteriler sürüyor; Kayseri´de gösteriler yapıldı.
23-KASIM -1925
Şura-yı Devlet (Danıştay) kanunu kabul edildi.
24-KASIM -1925
Erzurum´da da şapka inkılabına karşı gösteriler yapıldı. Tutuklananlardan 13´ü idama mahkûm oldu ve Erzurum´da 1 ay sıkıyönetim ilan edildi.
25-KASIM -1925
Şapka giyilmesi konusundaki kanun, TBMM´de kabul edildi. Kanun, 28 Kasım´da yürürlüğe girdi. Kanun kabul edilirken, Rize´de şapka ve diğer inkılaplara karşı gösteriler yapıldı. Göstericilerden 8´i idama mahkûm edildi.
28-KASIM -1925
Kabul edilen Şapka Kanunu yürürlüğe girdi. Artık, başta memurlar olmak üzere “herkes şapka takacak."
30-KASIM -1925
Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin kanun kabul edildi.
30-KASIM -1925
Selahiyetsiz sarık ve ruhani kıyafet taşıyanların cezalandırılmasına ilişkin kanun çıktı.
30-KASIM -1925
TBMM kürsüsünün arkasındaki duvara Hakimiyet Milletindir yazısı asıldı.
01-ARALIK -1925
Locarno Antlaşması, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Polonya, Belçika ve Çekoslovakya arasında İsviçre´nin Locarno şehrindeki konferansın ardından Londra´da imzalandı.
12-ARALIK -1925
İran´da Rıza Han Pehlevi, Kaçar Hanedanı’na son verdi.
16-ARALIK -1925
Cemiyet-i Akvam, daha önce saptanan "Brüksel hattını", Türk-Irak sürekli sınırı olarak kabul etti. Bu karara göre, Musul Irak´a verildi.
17-ARALIK -1925
Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında tarafsızlık antlaşması imzalandı.
21-ARALIK -1925
Sovyet sinema yönetmeni Sergey Ayzenştayn´ın, Potemkin Zırhlısı adlı filmi gösterime girdi.
26-ARALIK -1925
Uluslararası saat ve takvim´in kullanımı, TBMM´de kabul edildi.
26-ARALIK -1925
Türkiye, bir kanunla Gregoryen takvim´e geçti.
1925 yılında doğanlar.
Tarih
Açıklama

01-OCAK -1925
Sami Hazinses, Ermeni asıllı Türk sinema oyuncusu (ö. 2002)
09-OCAK -1925
Lee Van Cleef, ABD´li oyuncu (ö. 1989)
12-OCAK -1925
Nevit Kodallı, Türk besteci, kompozitör ve müzik eğitmeni (ö. 2009)
14-OCAK -1925
Yukio Mishima, Japon yazar (ö. 1970)
15-OCAK -1925
Nermi Uygur, Türk felsefeci (ö. 2005)
18-OCAK -1925
Gilles Deleuze, Fransız yazar ve düşünür (ö. 1995)
20-OCAK -1925
Ernesto Cardenal, Nikaragualı rahip ve şair (Rubén Darío´dan sonra Nikaragua´nın en önemli şairi)
24-OCAK -1925
Maria Tallchief, ABD´li bale sanatçısı (ö. 2013)
26-OCAK -1925
Paul Newman, ABD´li sinema oyuncusu ve yönetmen (ö. 2008)
08-ŞUBAT -1925
Jack Lemmon, ABD´li sinema oyuncusu (ö. 2001)
18-ŞUBAT -1925
Halit Kıvanç, Türk sunucu
20-ŞUBAT -1925
Robert Altman, Amerikan yönetmen (ö. 2006)
21-ŞUBAT -1925
Sam Peckinpah, ABD´li sinema yönetmeni (ö. 1984)
06-MART -1925
Saadettin Erbil, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (Mehmet Ali Erbil´in babası) (ö. 1997)
11-MART -1925
Güzin Özipek, Türk tiyatro sanatçısı (ö. 2000)
11-MART -1925
İlhan Selçuk, Türk gazeteci ve yazar (ö. 2010)
14-MART -1925
Tarık Minkari, Türk cerrah ve yazar (ö. 2010)
21-MART -1925
Peter Brook, İngiliz tiyatrocu ve yönetmen
22-MART -1925
Mustafa Ok, Türk asker ve siyasetçi (ö. 2009)
25-MART -1925
Flannery O´Connor, ABD´li yazar (ö. 1964)
25-MART -1925
M. Sunullah Arısoy, Türk şair ve yazar (ö. 1989)
05-NİSAN -1925
Sadri Alışık, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 1995)
14-NİSAN -1925
Rod Steiger, Amerikalı oyuncu (ö. 2002)
16-NİSAN -1925
Sabri Altınel, Türk şair (ö. 1985)
02-MAYIS -1925
John Neville, İngiliz oyuncu (ö. 2011)
02-MAYIS -1925
Roscoe Lee Browne, Amerikalı oyuncu (ö. 2007)
05-MAYIS -1925
Perihan Altındağ Sözeri, Klasik Türk Müziği yorumcusu (ö. 2008)
10-MAYIS -1925
Nasuh Akar, Türk güreşçi, Olimpiyat şampiyonu (ö. 1984)
11-MAYIS -1925
Max Morlock, Alman futbolcu (ö. 1994)
19-MAYIS -1925
Malcolm X, ABD´li siyahi lider (ö. 1965)
19-MAYIS -1925
Pol Pot, Kamboçyalı komünist lider (ö. 1998)
28-MAYIS -1925
Bülent Ecevit, Türk devlet adamı, gazeteci ve politikacı (ö. 2006)
03-HAZİRAN -1925
Tony Curtis, ABD´li aktör (ö. 2010)
13-HAZİRAN -1925
Jak Kamhi, Türk iş adamı
15-HAZİRAN -1925
Attilâ İlhan, Türk şair ve yazar (ö. 2005)
21-HAZİRAN -1925
Maureen Stapleton, ABD´li oyuncu (ö. 2006)
25-HAZİRAN -1925
William Stoddart, İngiliz yazar
02-TEMMUZ -1925
Patrice Lumumba, Kongo Demokratik Cumhuriyeti´nin ilk Başbakanı (ö. 1961)
06-TEMMUZ -1925
Gazi Yaşargil, Türk bilim adamı ve nörocerrah
06-TEMMUZ -1925
Bill Haley, ABD´li şarkıcı (ö. 1981)
20-TEMMUZ -1925
Frantz Fanon, Fransız düşünür (ö. 1961)
23-TEMMUZ -1925
Arif Damar, Türk şair (ö. 2010)
29-TEMMUZ -1925
Mikis Theodorakis, Yunan besteci
02-AĞUSTOS -1925
John Dexter, İngiliz tiyatro, film ve opera yönetmeni (ö. 1990)
08-AĞUSTOS -1925
Aliya İzzetbegoviç, Boşnak siyasetçi (ö. 2003)
15-AĞUSTOS -1925
Münir Özkul, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı
15-AĞUSTOS -1925
Oscar Peterson, Kanadalı caz piyanisti (ö. 2007)
16-AĞUSTOS -1925
Bahtiyar Vahabzade, Azeri şair ve yazar (ö. 2009)
21-AĞUSTOS -1925
Jorge Rafael Videla, Arjantin Devlet Başkanlarından (ö. 2013)
28-AĞUSTOS -1925
Arkady Strugatsky, Rus romancı (ö. 1991)
31-AĞUSTOS -1925
Maurice Pialat Altın Palmiye Ödülü sahibi Fransız yönetmen (ö. 2003)
04-EYLÜL -1925
Forrest Carter, ABD´li yazar (ö. 1979)
08-EYLÜL -1925
Peter Sellers, İngiliz aktör ve komedyen (ö. 1980)
16-EYLÜL -1925
B.B. King, ABD´li müzisyen (ö. 2015)
17-EYLÜL -1925
Haluk Afra, Türk diplomat (ö. 2001)
13-EKİM -1925
Lenny Bruce, ABD´li komedyen (ö. 1966)
13-EKİM -1925
Margaret Hilda Thatcher, Birleşik Krallık eski Başbakanı (ö. 2013)
14-EKİM -1925
Nevzat Atlığ, Türk bestekâr
18-EKİM -1925
Ramiz Alia, Arnavut siyasetçi (ö. 2011)
21-EKİM -1925
Celia Cruz, Kübalı şarkıcı (ö. 2003)
23-EKİM -1925
Johnny Carson, ABD´li televizyon sunucusu (ö. 2005)
23-EKİM -1925
Manos Hacidakis, Yunan besteci (ö. 1994)
24-EKİM -1925
Bob Azzam, Lübnan asıllı Mısır doğumlu Fransız şarkıcı (ö. 2004)
29-EKİM -1925
Robert Hardy, İngiliz oyuncu
10-KASIM -1925
Richard Burton, İngiliz aktör (ö. 1984)
11-KASIM -1925
John Guillermin, İngiliz film yönetmeni (ö. 2015)
11-KASIM -1925
Jonathan Winters, ABD´li yazar (ö. 2013)
17-KASIM -1925
Rock Hudson, ABD´li aktör (ö. 1985)
20-KASIM -1925
Robert F. Kennedy, ABD´li siyasetçi (John F. Kennedy´nin ardından, bir suikast sonucu hayatını kaybeden ABD Adalet Bakanı) (ö. 1968)
27-KASIM -1925
John Maddox, Britanyalı gazeteci ve bilim insanı (ö. 2009)
29-KASIM -1925
Tevfik Behramov, Azeri futbolcu ve yan hakem (ö. 1993)
04-ARALIK -1925
Albert Bandura, Kanadalı psikolog
05-ARALIK -1925
Anastasio Somoza Debayle, Nikaragua Devlet Başkanı (ö. 1980)
08-ARALIK -1925
Sammy Davis Jr., ABD´li oyuncu, dansçı ve komedyen (ö. 1990)
08-ARALIK -1925
Arnaldo Forlani, İtalyan siyasetçi
09-ARALIK -1925
Atıf Yılmaz, Türk film yönetmeni (ö. 2006)
22-ARALIK -1925
Lefter Küçükandonyadis, Rum asıllı Türk Fenerbahçe´li efsanevi futbolcu (ö. 2012)
23-ARALIK -1925
Pierre Bérégovoy, Fransız siyasetçi ve eski Başbakan (intihar) (ö. 1993)
25-ARALIK -1925
Carlos Castaneda, Peru doğumlu ABD´li yazar (ö. 1998)
1925 yılında ölenler.
Tarih
Açıklama

14-ŞUBAT -1925
Halit Karsıalan ("Deli" Halit Paşa), Türk asker, Kurtuluş Savaşı komutanlarından (TBMM´de hangi taraftan geldiği belli olmayan bir kurşunla vurularak öldü) (d. 1883)
18-ŞUBAT -1925
Abdurrahman Şeref Bey, Osmanlı devleti´nin son vakanüvisi ve tarihçi (d. 1853)
24-ŞUBAT -1925
Hjalmar Branting, İsveç başbakanlarından ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1860)
28-ŞUBAT -1925
Friedrich Ebert, Almanya´nın ilk cumhurbaşkanı (d. 1871)
05-MART -1925
Johan Jensen, Danimarkalı matematikçi (d. 1859)
08-MART -1925
Mehmet Seyit Bey Türk siyaset adamı ve yazar (d. 1873)
12-MART -1925
Sun Yat-sen, Çinli devrimci lider (d. 1866)
12-MART -1925
Arkadiy Timofeyeviç Averçenko, Rus mizah yazarı (d. 1881)
20-MART -1925
George Curzon, İngiliz devlet adamı (d. 1859)
30-MART -1925
Rudolf Steiner, Avusturyalı filozof, eğitimci, bilim adamı, sanatçı ve yazar, antropozofitin kurucusu (d. 1861)
29-HAZİRAN -1925
Şeyh Said, müderris, mutasavvıf ve adıyla anılan isyanın lideri (d. 1865 ya da 1866)
01-TEMMUZ -1925
Erik Satie, Fransız besteci (d. 1866)
26-TEMMUZ -1925
Gottlob Frege, Alman matematikçi (d. 1848)
16-EYLÜL -1925
Alexander Friedman, Rus fiziksel evrenbilimci ve matematikçi (d. 1888)
29-EYLÜL -1925
Léon Bourgeois, Fransız Başbakan (d. 1851)
07-EKİM -1925
Christy Mathewson, ABD´li beyzbolcu (d. 1880)
31-EKİM -1925
Mikhail Frunze, Sovyet askerlik teorisyeni ve Kızıl Ordu´nun kurucularından (d. 1885)
15-ARALIK -1925
Süleyman Sırrı Aral, Türk siyasetçi ve Türkiye Cumhuriyeti´nin ilk iki ve 4. Hükümetlerinde Nafia Vekili (Bayındırlık Bakanı) (d. 1874)
28-ARALIK -1925
Sergey Yesenin, Rus şair (d. 1895)

1925 yılı önemli günleri , kutlanan Bayramlar ve Yıldönümleri.
Tarih
Açıklama


Bunlarada bakmak isteyebilirsiniz...⇓

9 TEMMUZ - 23 NİSAN - 27 KASIM - 29 ARALIK - 27 MART - 6 ŞUBAT - 4 HAZİRAN - 5 EKİM -
1925 yılında olan önemli olaylar , yaşanan ilkler ,icatlar nelerdir? Doğan ünlüler ,Türk ve dünyaca ünlü şair ,yazar ve bilimadamları kimlerdir? Ölen önemli kişiler ve ünlüler kimlerdir? Tarihte yaşanmış önemli günler ve yıldönümleri nelerdir?
AY - GÜN - YIL - SEÇİMİ

< 2019 / OCAK >
P P S Ç P C C
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AY - GÜN SEÇ


YIL ARALIĞI SEÇ

YIL SEÇ

DÖVİZ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları

USD Alış : 5.3563 Satış : 5.3659

EUR Alış : 6.1030 Satış : 6.1140
TARİHTE BUGÜN
BUGÜN NE GÜNÜ
BUGÜN OLANLAR
BUGÜN ÖLENLER
BUGÜN DOĞANLAR
BUGÜN NE OLMUŞ
BUGÜNÜN TARİHİ
BİYOGRAFİLER
SİTENE EKLE
SOSYAL
Güzel Videolar
Basa dön