23 - Ocak - 2019( Çarşamba )

1920 Yılı

1920 yılı önemli olayları , doğanlar, ölenler, önemli günler nelerdir? Türkiye'de neler oldu? Dünyada yaşanan olaylar nelerdir?

OLAYLAR
DOĞANLAR
ÖLENLER
1920 yılında olan olaylar.
Tarih
Açıklama

03-OCAK -1920
Türkiye, Ermenistan´la barış anlaşması yaptı.
09-OCAK -1920
Kuva-yi Milliye komutanlarından Yahya Kaptan, Gebze´de İstanbul Hükümeti´nin adamlarınca öldürüldü.
10-OCAK -1920
Ankara´da, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi´nin yayın organı olarak, "Hakimiyet-i Milliye" gazetesi´nin yayımlanmaya başlaması.
10-OCAK -1920
Milletler Cemiyeti kuruldu. ABD, Cemiyete katılmadı.
12-OCAK -1920
Son Osmanlı Mebusan Meclisi, İstanbul´da görüşmelere başladı.
13-OCAK -1920
Sultanahmet Meydanı´nda 150 bin kişinin katıldığı büyük bir miting yapıldı.
14-OCAK -1920
Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi´nin açılışını kutladı.
16-OCAK -1920
Milletler Cemiyeti, ilk toplantısını Paris´te yaptı.
20-OCAK -1920
Maraş´ta Fransızlar´a karşı, Maraş Savunması başladı.
28-OCAK -1920
Osmanlı Mebusan Meclisi´nin gizli oturumunda Misak-ı Milli kabul edildi.
09-ŞUBAT -1920
Fransızlar, Maraş´tan çekilmeye ve Adana bölgesini boşaltmaya başladı.
16-ŞUBAT -1920
Balıkesir´in kuzeyinde, Manyas ve Gönen bölgelerinde ikinci Ahmet Anzavur isyanı başladı. (İsyan 15 Nisan´da bastırıldı.)
17-ŞUBAT -1920
Osmanlı Mebuslar Meclisi, kabul ettiği Misak-ı Milli´nin basında yayınlanmasını ve bütün yabancı parlamentolara bildirilmesini kararlaştırdı.
24-ŞUBAT -1920
Almanya´da Alman İşçi Partisi´nin adı "Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi" olarak değiştirildi. Aynı gün parti programı açıklandı.
05-MART -1920
Türkiye Yeşilay Cemiyeti kuruldu.
08-MART -1920
Salih Hulusi Kezrak sadrazamlığa getirildi.
10-MART -1920
Yunanistan başbakanı Venizelos´un da katıldığı toplantıda, İstanbul´un resmi işgaline ve Kuva-yi Milliye öncülerinin tutuklanmasına karar verildi.
15-MART -1920
Birleşik Krallık otoriteleri, İstanbul´da yüz elli kişiyi tutukladı.
16-MART -1920
İtilaf Devletleri, İstanbul´u işgal etti.
17-MART -1920
İngilizler, Eskişehir ve Afyon´dan çekildiler.
18-MART -1920
Osmanlı Meclis-i Mebusanı İstanbul´un işgali üzerine son toplantısını yaptı ve çalışmalarına ara verme kararı aldı.
19-MART -1920
ABD Senatosu, Versay Antlaşması´nı onaylamayı reddetti.
19-MART -1920
Mustafa Kemal, Ankara´da bir meclis toplanması amacıyla genelge yayımladı.
06-NİSAN -1920
Anadolu Ajansı kuruldu.
08-NİSAN -1920
Salih Paşa´nın (Salih Hulusi Kezrak) istifası ile kurulan Damat Ferit Paşa kabinesinin tanınmayacağı yolunda, Heyeti Temsiliye genelgesi yayınlandı.
11-NİSAN -1920
Damat Ferid, Kuva-yi Milliye aleyhinde bildiri yayınladı.
11-NİSAN -1920
Meclis-i Mebusan kapatıldı.
15-NİSAN -1920
İkinci Anzavur isyanı bastırıldı.
15-NİSAN -1920
Sacco ve Vanzetti adlarındaki iki İtalyan göçmeni, Massachusetts´te cinayet ve gasp suçlarıyla tutuklandılar. Yedi yıl sonra suçlulukları konusunda derin şüpheler mevcutken idam edilmeleri Amerikan adalet sisteminin bir ayıbı olarak kalmıştır.
18-NİSAN -1920
İstanbul Hükümeti, Millî Mücadele´yi yürüten Kuva-yi Milliye´ye karşı, Kuva-yi İnzibatiye´yi kurdu. Bu kuvvetler, Adapazarı dolaylarında çıkarılan isyanı destekledi; ancak Ankara Hükümeti´nin düzenli birliklerine yenildi.
21-NİSAN -1920
Mustafa Kemal Paşa, Meclis´in 23 Nisan 1920 günü açılacağını bildiren bir genelge yayımladı.
22-NİSAN -1920
İtilaf Devletleri, Osmanlı hükümetini Paris´te toplanacak barış konferansına davet etti.
23-NİSAN -1920
Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve ilk kez toplandı.
24-NİSAN -1920
Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Reisliğine seçildi.
28-NİSAN -1920
İstanbul Hükümeti, Anadolu´da saltanatı devam ettirmek amacıyla Anadolu Fevkalade Müfettiş-i Umumiliği´ni yayınladı.
28-NİSAN -1920
Azerbaycan, Sovyetler Birliği´ne katıldı. (1991´de tekrar ayrılmıştır.)
29-NİSAN -1920
TBMM, Hıyanet-i Vataniye Kanunu´nu onayladı.
30-NİSAN -1920
Paris´te toplanacak barış konferansıyla ilgili Ankara´da toplanan Büyük Millet Meclisi taraf ülkelerin dış işleri bakanlıklarına gönderdiği bir yazıyla İstanbul´dan ayrı bir hükümetin kurulduğunu bildirdi.
02-MAYIS -1920
Maarif Vekâleti (Milli Eğitim Bakanlığı) kuruldu. (23 Nisan 1920´de TBMM açıldıktan sonra Hükümetin 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı yasası ile İcra Vekilleri Heyetinin (Bakanlar Kurulu) on bir vekaletinden biri olarak "Maarif Vekaleti" örgütlenmiştir.)
03-MAYIS -1920
TBMM´nin ilk bakanlar kurulu oluşturuldu. İcra Vekilleri Heyeti, 5 mayısta Mustafa Kemal başkanlığında ilk toplantısını yaptı.
05-MAYIS -1920
Sacco ve Vanzetti (Nicola Sacco ve Bartolomeo Vanzetti) soygun ve cinayet suçlamalarıyla tutuklandı. Amerikan adalet sisteminin ayıbı olarak tarihe geçen davalarından sonra 1927´de idam edileceklerdir.
10-MAYIS -1920
ABD Komünist Partisi kuruldu.
10-MAYIS -1920
New York´ta mültimilyarder iş adamı Nelson Rockefeller, sahibi olduğu binanın ön cephesine Meksikalı ressam Diego Rivera´nın yaptığı duvar panosunda Lenin resmi olduğu için ressamı kovdu, panoyu parçaladı.
11-MAYIS -1920
Mustafa Kemal Paşa, İstanbul´daki Divan-ı Harp tarafından idama mahkûm edildi.
13-MAYIS -1920
9-13 Mayıs arasında yapılan 217 üye ile toplanan ve bölge ile ilgili net kararların alındığı Trakya Kongresi (Edirne Kongresi) yapıldı.
20-MAYIS -1920
İlk hemşire okulu, Amiral Bristol Hemşire Mektebi hizmete girdi.
30-MAYIS -1920
Cafer Tayyar Eğilmez´e, Edirne Müdafaa-i Hukuk Merkez Heyeti´nce Trakya Müdafaa-i Milliye Kumandanı sanı verildi.
30-MAYIS -1920
Fransa ve TBMM Hükümeti arasında geçici bir ateşkes imzalandı. TBMM´nin kazandığı askeri başarılar ve diplomatik zaferler sonrası Fransa ile Sakarya Zaferi´nden sonra Ankara Antlaşması imzalandı.(20 Ekim 1921)
01-HAZİRAN -1920
Adolfo de la Huerta, Meksika Devlet Başkanı oldu.
02-HAZİRAN -1920
Kozan´ın düşman işgalinden kurtuluşu.
06-HAZİRAN -1920
İstanbul Divan-ı Harb-i, İsmet İnönü, Bekir Sami Kunduk, Celalettin Arif, Dr. Rıza Nur, Yusuf Kemal Tengirşenk, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Rıfat Börekçi ve Fahrettin Altay´ı, idama mahkum etti.
14-HAZİRAN -1920
Milli Aşireti ayaklanması başladı.
15-HAZİRAN -1920
Almanya ile Danimarka arasında yapılan yeni bir sınır anlaşmasıyla kuzey Schleswig Danimarka´ya verildi.
15-HAZİRAN -1920
Yozgat´ta Çapanoğu Ayaklanması başladı.
15-HAZİRAN -1920
15. Kolordu Komutanlığı´ın adı Doğu Cephesi Komutanlığı olarak adlandırıldı. Cephenin komutanlığına Kazım Karabekir Paşa getirildi.
16-HAZİRAN -1920
Yara bandı Earle E. Dickinson tarafından icat edildi.
20-HAZİRAN -1920
Çerkez Ethem kuvvetleri Yozgat Ayaklanması´nı bastırmak üzere Ankara´dan yola çıktı.
21-HAZİRAN -1920
1848´de açılan kömür ocaklarını Belçikalı ve Fransız şirketler işletmekteydi. I.Dünya Savaşı´ndan sonra 1919 yılında Fransa şirketlerinin haklarını korumak bahanesiyle Fransız askerleri önce Zonguldak ’ı, ardından da Kdz.Ereğli ’yi işgal etmiştir. Ancak Zonguldak ve çevresindeki Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine bağlı güçlerin karşı koymasıyla tehlikeye düşmüşler, 21 Haziran 1920´de de bölgeyi terketmişlerdir.
23-HAZİRAN -1920
Çerkez Ethem, Yozgat´a girdi.
26-HAZİRAN -1920
Doğuda Milli Aşireti ayaklanması çıktı.
01-TEMMUZ -1920
Ankara´da subay yetiştirilmek üzere Sunuf-u Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı açıldı.
18-TEMMUZ -1920
Misak-ı Millî, TBMM´de kabul edildi. Büyük Millet Meclisi, Misak-ı Milli üzerine yemin etti.
19-TEMMUZ -1920
Komünist Enternasyonal´in İkinci Kongresi başladı. Kongre´de örgütsel ilkeler, strateji ve Komünist Enternasyonal´in taktiklerinin temelleri atıldı.
25-TEMMUZ -1920
Yunanistan, Edirne başta olmak üzere bütün Doğu Trakya´yı işgal etti.
28-TEMMUZ -1920
Meksikalı isyancı Panço Villa teslim oldu.
10-AĞUSTOS -1920
I. Dünya Savaşı: Osmanlı Padişahı VI. Mehmet´in temsilcileri, Osmanlı Devleti´nin müttefikler arasında paylaşımını öngören Sevr Antlaşmasını imzaladılar.
10-AĞUSTOS -1920
Sevr Anlaşması hükümleri uyarınca, Anadolu ve Rumeli toprakları düşmanlarca paylaşılmaya başlandı.
18-AĞUSTOS -1920
ABD´de kadınlara oy hakkı tanındı.
24-AĞUSTOS -1920
Kurtuluş Savaşı sırasında 2. Milli Aşireti Ayaklanması çıktı.
26-AĞUSTOS -1920
ABD´de kadınlar ilk kez oy kullandı.
01-EYLÜL -1920
Fransızlar, başkenti Beyrut olan Lübnan devletini kurdu.
10-EYLÜL -1920
İşgal altındaki İstanbul´da ünlü Rum kabadayı Hrisantos polis muavini Muharrem Alkor ve polis Cafer Tayyar tarafından öldürüldü.
10-EYLÜL -1920
Türkiye Komünist Partisi (TKP), Bakü´de kuruldu.
28-EYLÜL -1920
Kâzım Karabekir komutasındaki Türk ordusu, Doğuda Ermenileri yendi.
29-EYLÜL -1920
Kazım Karabekir komutasındaki Osmanlı ordusu Ermenistan ile yaptığı savaş sonucunda Sarıkamış´ı ele geçirdi.
07-EKİM -1920
T.C. Resmî Gazete kuruldu.
08-EKİM -1920
Buhara Sovyet Halk Cumhuriyeti kuruldu.
18-EKİM -1920
Türkiye Komünist Fırkası, Ankara´da resmen kuruldu.
18-EKİM -1920
Saimbeyli´nin kurtuluşu
30-EKİM -1920
Kars´ın kurtuluşu: Doğu Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir Paşa komutasındaki Ordu büyük bir zafere imza attı.
30-EKİM -1920
Avustralya Komünist Partisi Sidney´de kuruldu.
01-KASIM -1920
Yunanistan´da Venizelos Kabinesi düştü.
02-KASIM -1920
İlk radyo naklen yayını ABD’nin Pittsburgh şehrinde gerçekleşti.
07-KASIM -1920
Türk ordusu Gümrü´yü ele geçirdi.
13-KASIM -1920
Milletler Cemiyeti´nin Cenevre´deki açılışına 41 ülkeden 5 bin temsilci katıldı.
15-KASIM -1920
Milletler Cemiyeti´nin ilk toplantısı İsviçre´nin Cenevre şehrinde yapıldı.
28-KASIM -1920
Mehmet Âkif Ersoy ve Eşref Edip "Sebilü´r-Reşad" dergisini, Kastamonu´da çıkarmaya başladılar.
02-ARALIK -1920
Türkiye ile Ermenistan arasında Gümrü Antlaşması imzalandı. Kars Ermenistan´dan alındı.
04-ARALIK -1920
Ankara´da maaşlarını alamayan öğretmenler ilk kez grev yaptı.
05-ARALIK -1920
TBMM´de "Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu" kuruldu; Mustafa Kemal Grup Başkanlığına seçildi
07-ARALIK -1920
Türkiye Halk İştirakiyyun Fırkası kuruldu.
16-ARALIK -1920
Çin´in kuzeybatısındaki Guangzhou eyaletinde 8,6 büyüklüğünde deprem; 200 bin kişi öldü.
19-ARALIK -1920
Millî Mücadele´yi destekleyen Antalya´da Anadolu gazetesi yayınlanmaya başladı.
1920 yılında doğanlar.
Tarih
Açıklama

02-OCAK -1920
Isaac Asimov, Amerikan yazar ve biyokimyacı (ö. 1992)
20-OCAK -1920
Federico Fellini, İtalyan film yönetmeni (ö. 1993)
20-OCAK -1920
İbrahim Minnetoğlu, Türk şair, gazeteci ve köşe yazarı (ö. 1993)
23-OCAK -1920
Gottfried Böhm, Alman mimar
30-OCAK -1920
Delbert Mann, ABD´li Oscar ödüllü yönetmen (ö. 2007)
03-ŞUBAT -1920
Morteza Motahhari, İranlı bilgin ve siyasetçi (ö. 1979)
11-ŞUBAT -1920
I. Faruk, Mısır kralı (ö. 1965)
18-ŞUBAT -1920
Eddie Slovik, 2. Dünya Savaşı sırasında firardan dolayı idam edilen tek ABD askeri (ö.1945)
26-ŞUBAT -1920
Tony Randall, Amerikan oyuncu (ö. 2004)
26-ŞUBAT -1920
Jose Mauro de Vasconcelos, Brezilyalı yazar (ö. 1984)
01-MART -1920
Howard Nemerov, ABD´li şair (ö. 1991)
05-MART -1920
José Aboulker, Cezayirli anti-Nazi direnişçi (ö. 2009)
05-MART -1920
Virginia Christine, ABD’li oyuncu (ö. 1996)
10-MART -1920
Boris Vian, Fransız yazar ve müzisyen (ö. 1959)
10-MART -1920
Kenan Pars, Türk oyuncu (ö. 2008)
14-MART -1920
Memduh Ün, Türk yönetmen (ö. 2015)
17-MART -1920
Mucibur Rahman, Bangladeş´in ilk başbakanı ve devlet başkanı (ö. 1975)
01-NİSAN -1920
Toşiro Mifune, Japon oyuncu (ö. 1997)
04-NİSAN -1920
Éric Rohmer, Fransız yönetmen (ö. 2010)
07-NİSAN -1920
Ravi Shankar, Hint müzisyen, sitar ustası ve besteci (ö. 2012)
13-NİSAN -1920
Roberto Calvi, İtalyan bankacı (ö. 1982)
25-NİSAN -1920
Sabahattin Kudret Aksal, Türk şair, öykücü ve oyun yazarı (ö. 1993)
02-MAYIS -1920
Guinn Smith, Amerikalı atlet (ö. 2004)
02-MAYIS -1920
Jacob Gilboa, İsrailli besteci (ö. 2007)
02-MAYIS -1920
Jean-Marie Auberson, İsviçreli orkestra şefi ve kemancı (ö. 2004)
02-MAYIS -1920
Joe Henderson (Mr. Piano), İngiliz piyanist (ö. 1980)
08-MAYIS -1920
Sloan Wilson, ABD´li yazar (ö. 2003)
11-MAYIS -1920
Nezihe Araz, Türk yazar ve gazeteci (ö. 2009)
18-MAYIS -1920
Papa II. John Paul, Katolik Kilisesinin Polonya kökenli ilk Papa´sı (ö. 2005)
16-HAZİRAN -1920
John Howard Griffin, ABD´li fotoğraf sanatçısı (ö. 1980)
29-HAZİRAN -1920
Ray Harryhausen, ABD´li özel efekt sanatçısı ve film yapımcısı (ö. 2013)
10-TEMMUZ -1920
Owen Chamberlain, ABD´li fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2006)
11-TEMMUZ -1920
Yul Brynner, ABD´li sinema oyuncusu (ö. 1985)
17-TEMMUZ -1920
Juan Antonio Samaranch, İspanyol spor adamı (ö. 2010)
21-TEMMUZ -1920
Isaac Stern, Rus asıllı ABD´li kemancı (ö. 2001)
23-TEMMUZ -1920
Amalia Rodrigues, Portekizli fado şarkıcısı ve aktris (ö. 1999)
25-TEMMUZ -1920
Rosalind Franklin, İngiliz bilim insanı (ö. 1958)
09-AĞUSTOS -1920
Willi Heinrich, Alman yazar (ö. 2005)
16-AĞUSTOS -1920
Charles Bukowski, ABD´li yazar (ö. 1994)
18-AĞUSTOS -1920
Shelley Winters, ABD´li aktris ve Oscar Ödülü sahibi (Anne Frank´in Hatıra Defteri, Poseidon Macerası fimleriyle tanınan) (ö. 2006)
22-AĞUSTOS -1920
Ray Bradbury, ABD´li yazar (ö. 2012)
29-AĞUSTOS -1920
Charlie Parker, ABD´li caz sanatçısı (ö. 1955)
23-EYLÜL -1920
Mickey Rooney, ABD´li film yönetmeni ve oyuncu (ö. 2014)
29-EYLÜL -1920
Peter Dennis Mitchell, İngiliz biyokimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1992)
08-EKİM -1920
Frank Herbert, ABD´li yazar (ö. 1986)
12-EKİM -1920
Reha Oğuz Türkkan, Türk hukukçu, tarihçi, yazar ve Türkolog (ö. 2010)
15-EKİM -1920
Mario Puzo, ABD´li yazar (ö. 1999)
17-EKİM -1920
Montgomery Clift, ABD´li aktör (ö. 1966)
18-EKİM -1920
Melina Mercuri, Yunan sinema oyuncusu ve eski Kültür Bakanı (ö. 1994)
31-EKİM -1920
Fritz Walter, Alman futbolcu (ö. 2002)
01-KASIM -1920
Walter Matthau, Amerikalı aktör ve Oscar Ödülü sahibi
07-KASIM -1920
Ignacio Eizaguirre, İspanyol futbol kalecisi (ö. 2013)
10-KASIM -1920
Maurice Clavel, Fransız yazar, filozof ve gazeteci (ö. 1979)
11-KASIM -1920
Roy Jenkins, İngiliz siyaset adamı (ö. 2003)
25-KASIM -1920
Ricardo Montalbán, Meksika asıllı ABD´li aktör (ö. 2009)
30-KASIM -1920
Virginia Mayo, ABD´li aktris (ö. 2005)
01-ARALIK -1920
Pierre Poujade, Fransız politikacı (ö. 2003)
04-ARALIK -1920
Abdullah Yüce, Türk müziği sanatçısı (ö. 1995)
15-ARALIK -1920
Ahmet Tarık Tekçe, Türk sinema oyuncusu (ö. 1964)
23-ARALIK -1920
Sadettin Bilgiç, Türk siyasetçi (ö. 2012)
29-ARALIK -1920
Josefa İloilo, Fiji Devlet Başkanı (ö. 2011)
1920 yılında ölenler.
Tarih
Açıklama

07-OCAK -1920
Edmund Barton, Avustralya´nın ilk Başbakanı (d. 1849)
24-OCAK -1920
Amedeo Modigliani, İtalyan ressam ve heykeltıraş (d. 1884)
18-ŞUBAT -1920
Köprülü Hamdi Bey, Türk asker, Kuva-yi Milliye komutanlarından ve kaymakam (d. 1888)
20-ŞUBAT -1920
Robert Peary, ABD´li kaşif, Kuzey Kutbu´na ilk kez ayak basan (d. 1856)
01-MART -1920
John Hollis Bankhead, ABD´li politikacı ve senatör (d. 1842)
01-MART -1920
Joseph Trumpeldor, Rus siyonist (d. 1880)
06-MART -1920
Ömer Seyfettin, Türk yazar (d. 1884)
28-MART -1920
Şahin Bey, Türk Kuvayı Milliyeci (d. 1877)
10-NİSAN -1920
Moritz Benedikt Cantor, Alman matematik tarihçisi (d. 1829)
26-NİSAN -1920
Srinivasa Aiyangar Ramanujan, Hint matematikçi (d. 1887)
21-MAYIS -1920
Eleanor Hodgman Porter, ABD´li yazar (d. 1868)
29-MAYIS -1920
Müfit Ratip, Türk oyun yazarı ve çevirmen (d. 1887)
06-HAZİRAN -1920
Grigoriy Potanin, Rus etnograf ve doğa tarihçisi (d. 1835)
14-HAZİRAN -1920
Max Weber, Alman sosyolog (d. 1864)
05-TEMMUZ -1920
Max Klinger, Alman sembolist ressam ve heykeltıraş (d. 1857)
16-TEMMUZ -1920
Gyula Benczúr, Macar ressam (d. 1844)
01-AĞUSTOS -1920
Bal Gangadhar Tilak, Hint bilim adamı, hukukçu, matematikçi, düşünür ve milliyetçi önder (d. 1856)
31-AĞUSTOS -1920
Wilhelm Wundt, Alman psikolog (d. 1832)
02-EKİM -1920
Max Bruch, Alman besteci ve orkestra şefi (d. 1838)
19-EKİM -1920
John Reed, ABD´li gazeteci, yazar ve şair (d. 1887)
25-EKİM -1920
I. Aleksandros, Yunanistan Kralı (d. 1893)
09-ARALIK -1920
Mollie McConnell, ABD´li sinema oyuncusu (d. 1865)

1920 yılı önemli günleri , kutlanan Bayramlar ve Yıldönümleri.
Tarih
Açıklama


Bunlarada bakmak isteyebilirsiniz...⇓

20 MAYIS - 6 EKİM - 8 EYLÜL - 4 AĞUSTOS - 10 HAZİRAN - 4 KASIM - 11 NİSAN - 24 OCAK -
1920 yılında olan önemli olaylar , yaşanan ilkler ,icatlar nelerdir? Doğan ünlüler ,Türk ve dünyaca ünlü şair ,yazar ve bilimadamları kimlerdir? Ölen önemli kişiler ve ünlüler kimlerdir? Tarihte yaşanmış önemli günler ve yıldönümleri nelerdir?
AY - GÜN - YIL - SEÇİMİ

< 2019 / OCAK >
P P S Ç P C C
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AY - GÜN SEÇ


YIL ARALIĞI SEÇ

YIL SEÇ

DÖVİZ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları

USD Alış : 5.3454 Satış : 5.3551

EUR Alış : 6.0716 Satış : 6.0826
TARİHTE BUGÜN
BUGÜN NE GÜNÜ
BUGÜN OLANLAR
BUGÜN ÖLENLER
BUGÜN DOĞANLAR
BUGÜN NE OLMUŞ
BUGÜNÜN TARİHİ
BİYOGRAFİLER
SİTENE EKLE
SOSYAL
Güzel Videolar
Basa dön