17 - Ocak - 2019( Perşembe )

1919 Yılı

1919 yılı önemli olayları , doğanlar, ölenler, önemli günler nelerdir? Türkiye'de neler oldu? Dünyada yaşanan olaylar nelerdir?

OLAYLAR
DOĞANLAR
ÖLENLER
1919 yılında olan olaylar.
Tarih
Açıklama

05-OCAK -1919
Weimar Cumhuriyeti´nde Alman İşçi Partisi kuruldu. Bu parti daha sonra "Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi" adını alacaktı.
10-OCAK -1919
Medine müdafaası sona erdi. Medine´deki Osmanlı Garnizonu silah bırakan son muharip kuvvet oldu. I. Dünya Savaşı fiilen sona erdi.
10-OCAK -1919
İngilizler, Bağdat´ı işgal etti.
15-OCAK -1919
Mustafa Kemal Paşa, Şişli´deki evinde, Albay İsmet (İnönü) Bey ile Anadolu´ya geçmek konularını görüştü.
15-OCAK -1919
Almanya´nın tanınmış sosyalistleri, Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht öldürüldü.
15-OCAK -1919
İngilizler Mondros Mütarekesinin 7. Maddesine dayanarak Antep´i işgal etti.
18-OCAK -1919
I. Dünya Savaşı´nda yenik düşen devletlerle anlaşmalar yapmak üzere, İtilaf Devletleri temsilcilerinin oluşturduğu Paris Barış Konferansı açıldı. Avrupa´nın haritası yeniden çizildi.
21-OCAK -1919
İrlanda Bağımsızlık Savaşı başladı.
25-OCAK -1919
Paris Barış Konferansı´nda; uluslararası barışı ve güveni sağlayacak ve devam ettirecek bir Milletler Cemiyeti kurulmasına karar verildi.
25-OCAK -1919
Ermeniler, Antep Hükümet binasını ele geçirerek idareye el koyduklarını açıkladılar.
30-OCAK -1919
Paris Barış Konferansı´nda itilaf devletleri, Osmanlı İmparatorluğu´nun parçalanmasını kararlaştırdılar.
05-ŞUBAT -1919
Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks, ve D.W. Griffith birlikte United Artists film şirketini kurdular.
05-ŞUBAT -1919
Karakol Cemiyeti adlı direniş örgütü kuruldu.
08-ŞUBAT -1919
İşgal Kuvvetleri Kumandanı olarak İstanbul´a tayin olan Fransız General Louis Franchet d´Espèrey, atıyla Türk Bayrağı´nın üzerinden geçerek yapmış olduğu sözde gövde gösterisi ile İstanbul´a girdi.
20-ŞUBAT -1919
Afganistan´da Emir Habibullah Han´ın katledilmesi üzerine yerine geçen Amanullah Han, ülkesinin bağımsızlığını ilan etti.
23-ŞUBAT -1919
Benito Mussolini İtalya´da Faşist Partisini kurdu.
01-MART -1919
Kore´nin tek taraflı bağımsızlık ilanı (bakınız 1 Mart Hareketi).
02-MART -1919
İlk Komünist Enternasyonal Moskova´da toplandı.
06-MART -1919
III. Enternasyonal kuruldu.
07-MART -1919
Fransızlar, Kozan´ı işgal etti.
08-MART -1919
İngilizler Antep´te sıkı yönetim ilan ederek, şehirde ne kadar ateşli ve yaralıyıcı silah varsa 24 saat zarfında İngiliz İşgal Kuvvetleri Kumandanlığına teslim edilmesini istedi.
10-MART -1919
Çin´de kölelik kaldırıldı.
10-MART -1919
Ali Fethi Okyar İngilizler tarafından tutuklandı.
10-MART -1919
Osmanlı İmparatorluğu´nda Ahmed Tevfik Paşa hükümeti düştü yerine Damat Ferit Paşa hükümeti kuruldu
13-MART -1919
Kâzım Karabekir, Erzurum´da 15´inci Kolordu Komutanlığına atandı.
14-MART -1919
Tıp Bayramı ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane´nin kuruluş yıldönümü. Hikmet Boran önderliğinde, tıp camiasının emperyalist güçlerin karşısına resmen çıkışı nedniyle bugün Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır.
14-MART -1919
Yunanların İzmir´e çıkarma planı, İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Georges Clemenceau, İtalya Başbakanı Vittorio Emanuele Orlando ve ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından kabul edildi.
15-MART -1919
Merzifon işgal edildi.
21-MART -1919
Macaristan Sovyet Cumhuriyeti kuruldu.
23-MART -1919
Benito Mussolini, İtalya´da Faşist Mücadele Birliklerinin İttifakı (Fasci Italiani di Combattimento) partisini kurdu. 9 Kasım 1921´de ise Ulusal Faşist Parti kuruldu.
10-NİSAN -1919
Meksikalı devrimci lider Emiliano Zapata, hükümet güçlerince öldürüldü.
11-NİSAN -1919
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kuruldu.
11-NİSAN -1919
Singapur, Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı´ndan bağımsızlığını ilân etti.
11-NİSAN -1919
15´inci Kolordu Komutanlığı´na atanan Kâzım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Paşa´yı Şişli´deki evinde ziyaret etti.
13-NİSAN -1919
Amritsar katliamı: Britanya askeri birlikleri, Amritsar´da (Hindistan) 379 silahsız göstericiyi öldürdü.
30-NİSAN -1919
Mustafa Kemal Paşa, Dokuzuncu Ordu Müfettişliğine atandı.
04-MAYIS -1919
Çin Cumhuriyeti´nde yabancı mallarını boykotu savunan öğrenci ayaklanması
10-MAYIS -1919
İtilaf Devletleri temsilcileri, Paris´te, Yunanların İzmir´i işgali konusunda karar aldı.
13-MAYIS -1919
İzmir´in işgal edileceğine ilişkin Venizelos´un beyannamesi, Aya Fotini Kilisesi´nde Yunan Albay Mavrudis tarafından yerli Rumlara okundu.
14-MAYIS -1919
İzmir limanında bulunan İtilaf Devletleri donanması kumandanı Amiral Caltrop, Türk ordusuna İzmir´in Yunanlar tarafından işgal edileceğini bildirdi.
14-MAYIS -1919
İzmirli yurtseverler, gece Yahudi Mezarlığında toplanarak, Reddi İlhak ilkesini kabul etti.
15-MAYIS -1919
Mustafa Kemal, Yıldız Sarayı Küçük Mabeyn Köşkü´nde Padişah Vahdettin ile görüştü.
15-MAYIS -1919
İtilaf Devletleri desteğindeki Yunanlar, İzmir´i işgal etti. Gazeteci Hasan Tahsin ve Askerlik Şubesi Başkanı Albay Süleyman Fethi, Yunan askerler tarafından öldürüldüler ve Türk Kurtuluş Savaşı´nın ilk şehitleri ve başlangıcı oldu.
16-MAYIS -1919
Mustafa Kemal Paşa Türk Kurtuluş Savaşı´nı başlatmak üzere İstanbul´dan Samsun´a doğru yola çıktı.
19-MAYIS -1919
Mustafa Kemal Paşa´nın 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu´ya Samsun´dan ayak basması ve Milli Mücadele´yi başlatması.
20-MAYIS -1919
İngiliz Muhipleri Cemiyeti kuruldu.
23-MAYIS -1919
İzmir´in İtilaf Devletleri tarafından işgalini protesto için Sultanahmet Mitingi yapıldı, mitinge 200 bin kişi katıldı.
28-MAYIS -1919
Mustafa Kemal Paşa, Havza´dan, sivil ve asker yüksek memur ve komutanlıklara, işgallere karşı çıkılan mitingler düzenlenmesini bildirdi.
28-MAYIS -1919
İstanbul´da tutuklanan İttihat ve Terakki ileri gelenleri, Malta´ya sürgüne gönderildi. Bu ilk kafilede 66 kişi yer alıyordu. Sürgünler 20 Kasım 1920´ye kadar sürdü.
06-HAZİRAN -1919
İstanbul´daki İngiliz Kuvvetleri Komutanı General George Milne, Harbiye Nezareti´ne yazı göndererek, Mustafa Kemal Paşa´nın geri çağrılmasını istedi.
11-HAZİRAN -1919
Mustafa Kemal, kendisini İstanbul´a geri çağıran Vahdettin´e geri dönmeyeceğini bildirdi. Damat Ferid Paşa, Paris Barış Konferansına katılmak üzere, İstanbul´dan Paris´e gitti.
12-HAZİRAN -1919
Mustafa Kemal Paşa, Havza´dan Amasya´ya geçti.
16-HAZİRAN -1919
Merzifon isyanı.
16-HAZİRAN -1919
Yörük Ali Efe, Yunan müfrezesini imha etti.
18-HAZİRAN -1919
Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu ve Rumeli milli teşkilatının birleştirilmesi hakkında genelge yayınladı.
22-HAZİRAN -1919
Amasya Genelgesi yayınlandı.
28-HAZİRAN -1919
I. Dünya Savaşı sonunda, İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Versay Barış Antlaşması imzalandı.
08-TEMMUZ -1919
Mustafa Kemal, resmî görevinden ve askerlikten çekildi.
09-TEMMUZ -1919
Mustafa Kemal Paşa´nın görevine son verildiği hakkında Harbiye Nezareti genelgesi yayınlandı.
18-TEMMUZ -1919
Müttefik Yüksek Konseyi, işgal bölgeleri hakkında anlaşamayan İtalya ve Yunanistan arasında bölüştürme yaptı ve Aydın´ın İtalyanlara verilmesi kararlaştırıldı.
23-TEMMUZ -1919
Erzurum Kongresi başladı.
26-TEMMUZ -1919
Balıkesir Kongresi başladı (30 Temmuz´a değin).
02-AĞUSTOS -1919
Millî Mücadele aleyhine yazılar yazan Ali Kemal tarafından Peyam adlı gazete yayın hayatına başladı. (Peyam, daha sonra Sabah gazetesi ile birleşerek Peyam-ı Sabah adıyla yayımlandı.
07-AĞUSTOS -1919
Erzurum Kongresi sona erdi.
19-AĞUSTOS -1919
Afganistan, Birleşik Krallık´tan bağımsızlığını kazandı.
24-AĞUSTOS -1919
Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
04-EYLÜL -1919
Gazi Mustafa Kemal, Sivas Kongresi´ni açtı.
10-EYLÜL -1919
St. Germain Antlaşması’yla Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalanarak, toprakları üzerinde Çekoslavakya, Yugoslavya ve Macaristan Devletleri kuruldu.
11-EYLÜL -1919
Sivas Kongresi’nin 8. Umumi toplantısında ´İrade-i Milliye´ adıyla bir gazetenin çıkarılmasına karar verildi.
11-EYLÜL -1919
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti, Sivas Kongresi´nin son günü kuruldu.
11-EYLÜL -1919
Amerikan Deniz Piyadeleri Honduras´ı işgal etti.
14-EYLÜL -1919
Sivas´ta İrade-i Milliye gazetesi yayınlanmaya başlandı.
22-EYLÜL -1919
Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası kuruldu.
27-EYLÜL -1919
Merzifon´u işgal eden İngilizler şehri terk etti.
02-EKİM -1919
ABD Başkanı Woodrow Wilson felç geçirdi.
07-EKİM -1919
Faaliyetini sürdüren en eski havayolu şirketi KLM Hollanda´da kuruldu.
17-EKİM -1919
Batı Trakya´daki İskeçe kasabası, Yunanlar tarafından işgal edildi.
22-EKİM -1919
Amasya´da, Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul Hükümeti´nin Bahriye Nazırı Salih Hulusi Kezrak arasında Amasya Protokolü imzalandı
29-EKİM -1919
İngiliz birlikleri Antep´i Fransızlara teslim edilerek geri çekildi.
30-EKİM -1919
Sedat Simavi tarafından çıkarılan siyasi mizah dergisi Diken yayınlanmaya başladı.
31-EKİM -1919
Sütçü İmam, Kahramanmaraş´ta Fransız işgalcilere ilk kurşunu attı.
05-KASIM -1919
Gaziantep, Fransızlar tarafından işgal edildi.
16-KASIM -1919
Romanya Ordusu´nun izni ile Miklós Horthy´nin Ordusu Budapeşte´ye girdi.
21-KASIM -1919
Mardin şehrinin kurtuluşu.
27-KASIM -1919
Bulgaristan, İtilaf Devletleri ile Neuilly Antlaşması´nı imzaladı.
30-KASIM -1919
Fransa´daki seçimlerde kadınlara ilk kez oy hakkı tanındı.
17-ARALIK -1919
Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası kuruldu.
19-ARALIK -1919
Mustafa Kemal ve Heyeti Temsiliye, Sivas´tan Ankara´ya hareket etti.
27-ARALIK -1919
Samsun´da ateşlediği kurtuluş mücadelesinin ardından Erzurum ve Sivas kongrelerini toplayan Mustafa Kemal Paşa, Heyet-i Temsiliye üyeleriyle Sivas´tan Ankara´ya geldi.
1919 yılında doğanlar.
Tarih
Açıklama

01-OCAK -1919
Jerome David Salinger, Amerikan yazar (ö. 2010)
14-OCAK -1919
Giulio Andreotti, İtalyan Hristiyan demokrat siyasetçi ve 1972-1992 arasında pek çok kez İtalya Başbakanı (ö. 2013)
20-OCAK -1919
Silva Gabudikyan, Ermeni şair (ö. 2006)
27-OCAK -1919
Hüseyin Peyda, Türk sinema oyuncusu (ö. 1990)
05-ŞUBAT -1919
Andreas Papandreou, Yunanistan eski başbakanı (ö. 1996)
18-ŞUBAT -1919
Jack Palance, ABD´li sinema oyuncusu (ö. 2006)
02-MART -1919
Jennifer Jones, ABD´li Oscar ödüllü oyuncu (ö. 2009)
09-MART -1919
Cengiz Dağcı, Tatar roman yazarı (ö. 2011)
13-MART -1919
Mualla Eyüboğlu, Türkiye´nin ilk kadın mimarlarından biri (ö. 2009)
17-MART -1919
Nathaniel Adams Coles, ABD´li caz müzisyeni (ö. 1965)
20-MART -1919
Gerhard Barkhorn, Nazi Almanyasının Luftwaffe as pilotu (ö. 1983)
13-NİSAN -1919
Howard Keel, ABD´li oyuncu (ö. 2004)
16-NİSAN -1919
Merce Cunningham, ABD´li koreograf ve dansçı (ö. 2009)
01-MAYIS -1919
Dan O´Herlihy, İrlandalı sinema oyuncusu (ö. 2005)
03-MAYIS -1919
Pete Seeger, ABD´li insan hakları savunucusu ve şarkıcı (ö. 2014
05-MAYIS -1919
Hayri Esen, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (ö. 1977)
13-MAYIS -1919
Vedat Türkali, Türk şair ve yazar
16-MAYIS -1919
Liberace, ABD´li müzisyen (ö. 1987)
18-MAYIS -1919
Margot Fonteyn, İngiliz dansçı ve Türkiye balesinin kurucusu (ö. 1991)
26-MAYIS -1919
Rubén González, Kübalı piyanist (Buena Vista Social Club grubunun üyesi) (ö. 2003)
30-MAYIS -1919
René Barrientos, Bolivya Devlet Başkanı (ö. 1969)
06-HAZİRAN -1919
Peter Carington, Britanyalı siyasetçi
15-HAZİRAN -1919
Muzaffer Tema, Türk sinema sanatçısı (ö. 2011)
29-HAZİRAN -1919
Slim Pickens, ABD´li oyuncu (ö. 1983)
08-TEMMUZ -1919
Albert Caraco, Fransız asıllı Uruguay vatandaşı filozof, yazar, denemeci ve şair (ö. 1971)
08-TEMMUZ -1919
Walter Scheel, Alman politikacı
14-TEMMUZ -1919
Lino Ventura, Fransız sinemasının İtalyan asıllı aktörü (ö. 1987)
15-TEMMUZ -1919
Iris Murdoch, İrlandalı yazar ve filozof (ö. 1999)
20-TEMMUZ -1919
Edmund Hillary, Yeni Zelandalı dağcı ve kâşif (ö. 2008)
22-TEMMUZ -1919
Naim Talu, Türk bürokrat ve siyasetçi, Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı (ö. 1998)
08-AĞUSTOS -1919
Dino De Laurentiis, İtalyan film yapımcısı (ö. 2010)
09-AĞUSTOS -1919
Joop den Uyl, ABD´li sinema yönetmeni (ö. 1987)
28-AĞUSTOS -1919
Godfrey Hounsfield, İngiliz elektrik mühendisi, Bilgisayarlı tomografinin mucidi ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 2004)
28-EYLÜL -1919
İsmail Erez, Türk diplomat ve Türkiye´nin Paris Büyükelçisi (ö. 1975)
05-EKİM -1919
Donald Pleasence, İngiliz oyuncu (ö. 1995)
17-EKİM -1919
Zao Ziyang, Çinli Devlet adamı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi eski Genel Sekreterlerinden (ö. 2005)
18-EKİM -1919
Anita O´Day, ABD´li şarkıcı (ö. 2006)
18-EKİM -1919
Pierre Trudeau, Kanada´nın 15. Başbakanı (ö. 2000)
22-EKİM -1919
Doris Lessing, İngiliz edebiyatçı (ö. 2013)
26-EKİM -1919
Muhammed Rıza Pehlevi, İran´ın son Şahı (ö. 1980)
10-KASIM -1919
Mikhail Timofeevich Kalashnikov, Rus silah tasarımcısı ve mucit (ö. 2013)
23-KASIM -1919
Peter Frederick Strawson, Britanyalı filozof (ö. 2006)
25-KASIM -1919
Kemal Sülker, Türk sendikacı, gazeteci ve araştırmacı yazar (ö. 1995)
07-ARALIK -1919
Ceyhun Atuf Kansu, Türk yazar, şair ve doktor (ö. 1978)
13-ARALIK -1919
Hans-Joachim Marseille, Alman Luftwaffe pilotu (ö. 1942)
27-ARALIK -1919
Cahide Sonku, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (Türk sinemasının ilk kadın film yönetmeni ve ilk kadın yıldızı) (ö. 1981)
1919 yılında ölenler.
Tarih
Açıklama

06-OCAK -1919
Theodore Roosevelt, Amerika Birleşik Devletleri´nin 26. Başkanı (d. 1858)
15-OCAK -1919
Karl Liebknecht, Alman sosyalist politikacı (d. 1871)
15-OCAK -1919
Rosa Luxemburg, Alman sosyalist politikacı (d. 1871)
21-OCAK -1919
Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Osmanlı devlet adamı, sadrazam ve asker (d. 1839)
22-ŞUBAT -1919
Francisco Pascasio Moreno, Arjantinli kaşif, antropolog ve jeolog (d. 1852)
16-MART -1919
Yakov Sverdlov, Yahudi asıllı Rus devrimci (d. 1885)
04-NİSAN -1919
William Crookes, İngiliz kimyacı ve fizikçi (d. 1832)
08-NİSAN -1919
Loránd Eötvös, Macar fizikçi (d. 1848)
10-NİSAN -1919
Emiliano Zapata, Meksikalı devrimci (d. 1879)
17-NİSAN -1919
J. Cleaveland Cady, ABD´li mimar (d. 1837)
12-MAYIS -1919
Tahsin Nahit, Türk şair ve oyun yazarı (Mîna Urgan´ın babası) (d. 1887)
15-MAYIS -1919
Hasan Tahsin, Türk gazeteci (İzmir´in işgalinde ilk kurşunu atan) (d. 1888)
15-MAYIS -1919
Süleyman Fethi Bey, Türk asker (İzmir´in işgalinde, 22 süngü darbesi ile öldürülen Osmanlı subayı) (d. 1877)
30-HAZİRAN -1919
John Strutt Rayleigh, İngiliz fizikçi (d. 1842)
15-TEMMUZ -1919
Hermann Emil Fischer, Alman kimyager (d. 1852)
09-AĞUSTOS -1919
Ernst Haeckel, Alman zoolog (evrim teorisinin savunucularından ve evrime ilişkin yeni kuramların kurucusu) (d. 1834)
09-AĞUSTOS -1919
Ruggero Leoncavallo, İtalyan besteci (Pagliacci operası) (d. 1857)
18-AĞUSTOS -1919
Joseph E. Seagram, Kanadalı alkollü içki üreticisi (d. 1841)
12-EYLÜL -1919
Leonid Andreyev, Rus dışavurumcu yazar (d. 1871)
03-ARALIK -1919
Pierre Auguste Renoir, Fransız empresyonist ressam (d. 1919)
18-ARALIK -1919
John Alcock, İngiliz havacı (Atlas Okyanusu´nu ilk kez geçen) (d. 1892)

1919 yılı önemli günleri , kutlanan Bayramlar ve Yıldönümleri.
Tarih
Açıklama


Bunlarada bakmak isteyebilirsiniz...⇓

14 KASIM - 7 MAYIS - 8 OCAK - 17 MART - 3 NİSAN - 14 AĞUSTOS - 5 TEMMUZ - 22 EYLÜL -
1919 yılında olan önemli olaylar , yaşanan ilkler ,icatlar nelerdir? Doğan ünlüler ,Türk ve dünyaca ünlü şair ,yazar ve bilimadamları kimlerdir? Ölen önemli kişiler ve ünlüler kimlerdir? Tarihte yaşanmış önemli günler ve yıldönümleri nelerdir?
AY - GÜN - YIL - SEÇİMİ

< 2019 / OCAK >
P P S Ç P C C
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AY - GÜN SEÇ


YIL ARALIĞI SEÇ

YIL SEÇ

DÖVİZ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları

USD Alış : 5.3563 Satış : 5.3659

EUR Alış : 6.1030 Satış : 6.1140
TARİHTE BUGÜN
BUGÜN NE GÜNÜ
BUGÜN OLANLAR
BUGÜN ÖLENLER
BUGÜN DOĞANLAR
BUGÜN NE OLMUŞ
BUGÜNÜN TARİHİ
BİYOGRAFİLER
SİTENE EKLE
SOSYAL
Güzel Videolar
Basa dön